مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش بهبود منابع انسانی 1398/05/12 1398/06/13
انجام خدمات کارمند دفتری، منشی، ماشین نویسی ، اپراتور رایانه و بایگان (امور حقوقی و قراردادها، امور... 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه به میزان 6876 ساعت ماهیانه 1398/05/10 1398/05/14
امور تایپ و اسکن نامه های اداری ستاد و سایر واحدهای تابعه استان 1398/05/09 1398/05/14
راهبری تنظیفات، ماشین نویسی، فضای سبز و نگهبانی 1398/05/09 1398/05/13
واگذاری امور چاپ و تکثیراوراق و تایپ مرکز آموزشی درمانی 1398/05/09 1398/05/15
انجام خدمات کارمند دفتری، منشی، ماشین نویسی ، اپراتور رایانه و بایگان (امور حقوقی و قراردادها، امور... 1398/05/08 1398/05/22
خدمات کارمند دفتری-منشی-ماشین نویسی اپراتور رایانه و بایگانی 1398/05/06 1398/06/16
انجام خدمات اداری، ماشین نویسی، آبدارخانه، نظافتچی، مخابراتی و هدایت و نگهداری وسایط نقلیه، ماشین آل... 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره به صورت حجمی 1398/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 338