مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرشیو الکترونیکی اوراق پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 1399/06/29 1399/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل بایگانی فیزیکی پرونده های شرکت عمران شهر جدید اندیشه به بایگانی الکتر... 1399/07/02
واگذاری انجام کار تبدیل بایگانی فیزیکی پرونده های این شرکت به بایگانی الکترونیکی (آرشیو الکترونیکی) 1399/06/29 1399/07/02
اسکن و داده آمایی پرونده های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 1399/06/29 1399/07/02
انجام امور خدماتی شهرداری 1399/06/26 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی به صورت حجمی شامل: امور حراست (نگهبانی) نقلیه، تایپ و خدمات اداری، گشت سد معبر و س... 1399/06/26 1399/07/02
تامین امور خدماتی / نگهبانی / سرایداری /تایپ و تکثیر 1399/06/26 1399/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی 1399/06/30
ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی استان 1399/06/24 1399/06/25
تامین امور خدماتی / نگهبانی / سرایداری /تایپ و تکثیر 1399/06/24 1399/06/27
صفحه 7 از 390