مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خودروهای استیجاری منطقه 1399/08/26 1399/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل 1399/08/25 1399/09/01
طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی سیستم تهویه آزمایشگاه - ارائه خدمات نمونه گیری آزمایشگاه -... 1399/08/24 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه (اجاره)ماشین آلات سبک و سنگین مورد نیاز راهداری حوزه استحفاظی استان... 1399/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لودر 1399/08/26
بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود بصورت پیمانکاری 1399/08/19 1399/08/26
واگذاری تهیه قطعات، ساخت، مونتاژ، بارگیری، حمل، تخلیه، تست و تحویل 4 دستگاه کفی مخصوص حمل کروسبیل و... 1399/08/19 1399/09/01
تامین ماشین آلات استیجاری عمرانی و خدماتی مورد نیاز 1399/08/17 1399/08/26
تامین ماشین آلات استیجاری عمرانی و خدماتی مورد نیاز 1399/08/17 1399/08/26
تامین ماشین آلات استیجاری عمرانی و خدماتی مورد نیاز 1399/08/17 1399/08/26
صفحه 1 از 754