مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کیت کامل انشعاب آب، کیت کامل انشعاب آب 1/2* 110، کیت کامل انشعاب آب 1/2* 160 مربوط به طرح اصلا... 1398/02/29 1398/02/21
تامین سنسورهای دبی سنج های ورودی شرقی و غربی تصفیه خانه فاضلاب 1398/02/26 1398/02/30
خرید 400 هزار لیتر پلی آلومینیوم کلراید مایع ( پک مایع ) 1398/02/25 1398/02/30
خرید 3 دستگاه دبی سنج کانالهای روباز جهت شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/02/25 1398/02/28
خرید ادوات آب و هواشناسی 1398/02/25 1398/02/28
خرید سه دستگاه دبی سنج کانالهای روباز 1398/02/25 1398/02/28
انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1398/02/24 1398/02/28
خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/24 1398/02/30
خرید ادوات آب و هواشناسی 1398/02/24 1398/02/28
خرید و نصب و مانیتورینگ دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای سنجش منابع اب محل اجرای کار استان 1398/02/23 1398/02/28
صفحه 1 از 656