مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ایستگاه پایش هوای محیطی 1399/03/06 1399/03/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نوبت اول- ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار... 1399/03/08
انجان خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عمل... 1399/03/07
خرید لوله فولادی 1600 م م به مقدار 160 متر و خرید شیر انشعاب 1/2 و مغزی برنزی 1/2 اینچ و 2 اینچ به م... 1399/02/30 1399/03/07
خرید مواد گندزدا پودر پرکلرین به میزان 75 تن و آب ژوال به میزان 360 تن 1399/02/30 1399/03/10
خرید مواد گندزدایی 1399/02/29 1399/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد مواد گندزدا 1399/03/03
طراحی، تامین، حمل،‌ اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه پساب واحد RO 1399/02/28 1399/03/03
خرید (شامل بارگیری، حمل، و نقل مواد خطرناک و تخلیه در ایستگاههای تزریق آب ژاول توسط خودروهای مجهز به... 1399/02/28 1399/03/10
خرید دو دستگاه اسکروپمپ میانی برای تصفیه خانه فاضلاب 1399/02/27 1399/03/06
صفحه 1 از 816