مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه های خودکار 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه خریدتجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه تکمیل و ارتقای تجهیزات، نصب و راه اندازی، پشتیبانی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/25
مناقصه :خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (اتوکلاو) 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (استیل) 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه خرید تجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه های خودکار 1400/01/25
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5 دستگاه انژکتور دستگاه سی تی اسکن 1400/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجهیز آزمایشگاه های مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی(اتوکلاو) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (کنسول) بیمارستان 1400/01/24
صفحه 1 از 1581