مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دستگاه آنالایزر آنلاین پساب بهداشتی 1399/09/10 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هتلینگ 2 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هتلینگ 1 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 16 دستگاه ونتیلاتور مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه الکتروشوک مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 45 دستگاه پمپ تزریق مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای 3خرید تجهیزات پزشکی ( الکتروکاردیوگراف ، پالس اکسی متر ، مانیتور بدساید و .... 1399/09/11
6دستگاه ونتیلاتور بزرگسال- اطفال جهت بیمارستانها 1399/09/08 1399/09/10
عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه مرجع شر... 1399/09/10
صفحه 1 از 2936