مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی سکوبندی آزمایشگاهی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه ساخت و نصب کمد رختکن البسه - جهت ساخت کمد لبسه و نصب آنها از جنس pvc جهت کشتارگاه در دست ساخت خود 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و سکوبندی دانشکده علوم و شیمی دانشگاه زنجان 1400/01/07
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1399/12/24 1399/12/29
مناقصه تجهیز و نوسازی - صنعتی سازی رستوران (BOT)ـ انجام خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان - تهیه و نصب میز بندی آزمایشگاه - واگذاری امور تعمیر، نگهداشت و راهبری تاسیسات 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی دانشگاه 1399/12/23 1399/12/29
مناقصه واگذاری پروژه های اجرای تعمیرات اساسی و ارائه خدمات عمومی، بایگانی، نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی و ارائه خدمات مورد نیاز در تعمیرات اساسی مخزن 425B.. 1399/12/23 1399/12/23
مناقصه خرید دو دستگاه فر ترکیبی (کامبی آون) به همراه نصب و راه اندازی جهت رستوران مرکزی و رستوران سایت 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فر ترکیبی (کامبی آون) 1399/12/27
مناقصه خرید دودستگاه فر ترکیبی ( کامبی آون) به همراه نصب و راه اندازی جهت رستوران 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه فر ترکیبی (کامبی آون) به همراه نصب و راه اندازی جهت رستوران مرکزی و رستوران سایت ۳ 1399/12/16 1399/12/27
مناقصه خرید و تحویل دو دستگاه ماشین ظرفشویی صنعتی 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه فر ترکیبی(کامبی آون)به همراه نصب و راه اندازی جهت رستوران مرکزی 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه فر ترکیبی (کامبی آون) به همراه نصب و راه اندازی جهت رستوران 1399/12/13 1399/12/27
مناقصه خرید ونصب انواع کمد ، کانتر وکابینت چوبی 1399/12/16
صفحه 1 از 123