مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت،‌ حمل،‌ نصب، تست، راه اندازی، آموزش تضمین عملکرد سیس... 1399/09/01 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب،بازسازی و نصب تجهیزات آشپزخانه بیمارستان شهدا 1399/08/29
خرید مصالح و اجرای کمد و کابینت 1399/08/21 1399/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب میزبندی و قفسه‌بندی عمومی و آزمایشگاهی پلی‌کلینیک بندر انزل... 1399/08/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب میزبندی و قفسه‌بندی عمومی و آزمایشگاهی درمانگاه زرندیه 1399/08/28
دو عدد مبدل حرارتی صفحه ای- نه ردیف والو پروانه ای و شیر یکطرفه-تامین،‌ حمل،‌ نصب و راه اندازی ایروا... 1399/08/18 رجوع به آگهی
- دو عددمبدل حرارتی صفحه ای - 9 ردیف والو پروانه ای و شیر یک طرفه - تامین، حمل، نصب و راه اندازی ا... 1399/08/18 رجوع به آگهی
خرید ۷۳ ردیف اقلام و تجهیزات مربوط به آشپزخانه یکی از مراکز درمانی تحت پوشش خود 1399/08/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/08/14 1399/08/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه مرجع شر... 1399/08/17
صفحه 1 از 230