مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه باکس بتنی 1400/01/31
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها 1400/01/31
مناقصه اجرای روشنایی در مقاطع 1400/01/31
مناقصه برونسیاری خدمات نگهداری شبکه روشنایی معابر 1400/01/26 1399/12/20
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، سرایداری، فضای سبز، نامه رسانی، تاسیساتی و ماشین نویسی در ساختمان های اداره کل و خط کشی و نصب علایم ایمنی و تابلوهای کنار گذر و زیر گذر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در تقاطع غیر همسطح 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه انجام امور تولید نیوجرسی محور 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه انجام خدمات و پشتیبانی سیستم هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1400/01/30
مناقصه خرید تجهیزات، تابلوهای کنترلی و نصب دکل های ایستگاه ها 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تابلو،علایم،نرده و خط کشی تقاطع غیر همسح کنار گذر 1400/01/26
مناقصه تکمیل و ارتقای تجهیزات ، نصب و راه اندازی ، پشتیبانی ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه سامانه توزین در حال حرکت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه واگذاری اجرای فاز اول سیستم روشنایی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات، تابلوهای کنترلی و نصب دکل های ایستگاه های منطقه 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید صفحه علائم ایمنی کامپوزیت مورد نیاز راههای حوزه استحفاظی استان 1400/01/29
مناقصه خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت حوزه استحفاظی استان 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه واگذاری خرید صفحه علائم ایمنی کامپوزیت مورد نیاز حوزه راههای حوزه استحفاظی استان 1400/01/22 1400/01/29
صفحه 1 از 962