مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید هندریل و گاردریل با کلیه متعلقات در پروژه راه آهن 1399/09/11 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه دوربین نظارت تصویری 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم راهنمایی و رانندگی 1399/09/09
اجرا و راه اندازی فاز اول پایش تصویری و سامانه هوشمند نظارتی سطح شهر 1399/09/06 1399/09/11
خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استحفاظی استان 1399/09/05 1399/09/10
تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورها 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استحفاظی استان 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورهای زاهدان- زابل و زاهدان- بم و زا... 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تهیه ساخت اجرا نصب و راه اندازی کامل 28 سامانه نظارت تصویری در محل ا... 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه و چراغ چشمک زن 1399/09/08
صفحه 1 از 1756