مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید چراغ چشمک زن 1397/12/28 1397/01/04
تهیه و نصب تابلو فاصله پایگاهها در جاده های 2 طرفه و بزرگراهها 1397/12/26 1397/12/28
تهیه و ساخت و نصب چراغهای چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابانهای باقیمانده 1397/12/25 1397/12/28
تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابان - تهیه مصالح و اجرای عملیات محو... 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری اجرای عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی و عملیات ساماندهی مبادی ورودی و خروجی پلیس راه... 1397/12/22 1397/12/28
فراخوان خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری پنج سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور 1397/12/21 1397/12/27
واگذاری تامین رنگ ترافیکی خط کشی سطوح پروازی 1397/12/21 1397/12/28
واگذاری تامین رنگ ترافیکی خط کشی سطوح پروازی 1397/12/21 1397/12/28
واگذاری تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابان های باقیمانده و تهیه مص... 1397/12/20 1397/12/28
واگذاری اجرای عملیات خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی و عملیات ساماندهی مبادی ورودی و خروجی پلیس راه... 1397/12/20 1397/12/28
صفحه 1 از 1327