مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش کارکرد با سیستم اجرا شده و گارانتی تجهیزات قفسه بندی ریلی کتابخانه 1400/01/14
مناقصه واگذاری تهیه مصالح - حمل و نقل و ساخت قفسه همراه با طبقه بندی و اجرای کف طبقات با جانمایی قفسه ها در بخش انبارها واقع در زیرزمین بیمارستان 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز و نوسازی - صنعتی سازی رستوران (BOT) و انجام خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان روزانه از ۳۵۰ تا ۴۵۰ پرس غذا 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه ساخت، بسته بندی و حمل 520 تن پالت پلاستیکی 1399/12/23 1400/01/15
مناقصه تهیه،تأمین،حمل،نصب(مونتاژ)و تحویل قفسه های مورد نیاز انبار های مغزه حفاری معدن بوکسیت 1399/12/23 1400/01/07
مناقصه تهیه، تامین، حمل، نصب (مونتاژ) و تحویل قفسه های مورد نیاز انبارهای مغزه حفاری معدن - انجام عملیات زه کشی ضلع جنوبی و مخزن ذخیره نمک 1399/12/20 1400/01/07
مناقصه خرید پالت و فریم چوبی 1399/12/19 1399/12/24
مناقصه خرید تجهیزات اداری جهت مدارس 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت، بسته بندی و حمل 520 تن پالت پلاستیکی 1399/12/19 1400/01/15
مناقصه واگذاری تهیه، تامین، حمل، نصب (مونتاژ) و تحویل قفسه های مورد نیاز انبارهای مغزه حفاری معدن و انجام عملیات زه کشی ضلع جنوبی و مخزن ذخیره نمک واحد سود و تبخیر 1399/12/19 1400/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای قفسه¬بندی بخشهای عمومی ساختمان جدید التأسیس مرکز آموزشی و درمانی رازی قائمشهر 1399/12/28
مناقصه ساخت، حمل و نصب بایگانی ریلی ساختمان آموزشی 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه Providing Making & Fixing Wooden Almirah & Hanging Cabinet in Different Rooms 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات قفسه بندی بخش های عمومی ساختمان جدید التاسیس مرکز آموزشی درمانی 1399/12/18 1399/12/28
مناقصه ساخت ، حمل و نصب بایگانی ریلی ساختمان آموزشی 1399/12/27
مناقصه خرید پالت و فریم چوبی 1399/12/17 1399/12/24
مناقصه تامین و نصب قفسه بندی کارگاه مرکزی فولاد 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت، حمل و نصب بایگانی ریلی ساختمان آموزشی 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ملزومات چوبی بسته بندی 1399/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 145