مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطعات یدکی استارتر گازی 1398/08/20 1398/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات plc واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر 1398/08/19 1398/08/21
تامین و خرید تجهیزات PLC واحد های گازی GEF5 نیروگاه 1398/08/19 1398/08/21
سنسور ph متر 1398/08/19 1398/08/19
کالیبراسیون و تهیه دستور العمل بهره برداری سامانه آبرسانی 1398/08/18 1398/08/18
کالیبراسیون و تهیه دستور العمل بهره برداری سامانه آبرسانی 1398/08/18 1398/08/18
تامین و خرید تجهیزات PLC واحد های گازی GEF5 نیروگاه 1398/08/18 1398/08/21
خرید و نصب آنالایزر پایش کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب 1398/08/16 1398/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خان... 1398/08/14 1398/08/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه SDH 1398/08/14 1398/08/19
صفحه 1 از 3560