مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت ۲ ایستگاه هیدرومتری در حوضه سدها 1399/09/01 1399/09/04
خرید رک و تابلو سیستم کنترل اتاق سرور 1399/09/02 1399/09/02
خرید و بارگیری ­و حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی یکدستگاه رک و تابلو سیستم کنترل اتاق سرور 1399/09/01 1399/09/02
تکمیل آزمایشگاه 1399/08/29 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه رک و تاب... 1399/09/01 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 4 ایستگاه هیدرومتری در حوضه سد امیرآباد 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 2 ایستگاه هیدرومتری و یک ایستگاه هواشناسی در حوضه سد سیازاخ 1399/09/04
خرید و بارگیری ­و حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی یکدستگاه رک و تابلو سیستم کنترل اتاق سرور 1399/08/28 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اتوآنالایزر (بیوشیمی) جهت آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی بوع... 1399/09/03
خرید رگولاتور در سایزهای مختلف 1399/08/28 1399/09/04
صفحه 1 از 4273