مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه ULTRASONIC FLOW TRANSMITTER 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات تحت پوشش آبفا 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات و ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و ... 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات و ابزاردقیق و حفاظت از زنگ 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه شاندیز و شهرها و روستاهای تابعه 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه اجرای سیستم تله کنترل 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه تعمیرات کلیدهای اتوماسیونی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار بهمراه هیتر و ادورایزر 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه خرید ایستگاه در سایزهای مختلف 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه خرید سه قلم گیت ولو "4 و "24 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه خرید سه قلم گیت ولو "4 و "24 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به تست کنتورهای آب مشترکین در محل، تهیه و تعویض 27585 فقره کنتور آب در محدوده مناطق تحت پوشش 1400/09/13 1400/09/15
صفحه 1 از 2610