مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات طراحی , تامین تجهیزات ,نصب ,تست وراه اندازی سیستم اسکادهای ایستگاه ا... 1398/11/28 1398/12/01
عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره ب... 1398/11/27 1398/11/29
فراخوان تست 1398/11/27 1398/11/30
خرید دو دستگاه دوربین کرونا 1398/11/27 1398/11/30
خرید تجهیزات پایش کیفیت مخزن 1398/11/26 1398/11/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پایش کیفیت مخزن 1398/11/26 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه... 1398/11/26 1398/11/29
32 قلم فطعات F&G 1398/11/26 1398/11/15
عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره ب... 1398/11/26 1398/11/29
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اسکادهای ایستگاه انتقال 1398/11/26 1398/12/01
صفحه 1 از 3757