مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید، حمل و نصب تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تجهیز مرکز دیتا 1397/12/25 1397/12/28
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده 1397/12/23 1397/12/28
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده خود 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری تامین تجهیزات صدا و تصویر 1397/12/22 1397/12/27
واگذاری خرید، حمل و نصب تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تجهیز مرکز دیتا 1397/12/22 1397/12/28
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده خود 1397/12/22 1397/12/28
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط تلفنی DTS جهت مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع 1397/12/22 1397/12/27
خرید ۲۰۰.۰۰۰ دستگاه مودم 1397/12/21 1397/12/22
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی اپرون های شرکت 1397/12/20 1397/12/28
خرید ۲۰۰.۰۰۰ دستگاه مودم 1397/12/20 1397/12/22
صفحه 1 از 1937