مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات سیویل، مانتینگ، پروژه 1399/09/05 1399/09/08
خرید، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز داده 1399/09/04 1399/09/08
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات مرتبط با اتاق سرور 1399/09/03 1399/09/08
خرید، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز داده 1399/09/02 1399/09/08
فراخوان ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز داده 1399/09/08
خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب تجهیزات مخابراتی، سایت های خاص 1399/09/01 1399/09/01
تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی جهت احداث اتاق سرور 1399/09/01 1399/09/02
نگهداری مراکز تلفن برج همراه و ساختمان های تابعه 1399/08/29 1399/09/08
ایمن سازی و هوشمند سازی تونل ـ عملیات اجرایی روکش آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) ـ عملیات اجرایی روکش... 1399/08/28 1399/09/05
خرید تجهیزات Video Wall و اجرای خدمات نصب آن در مرکز مخابراتی 1399/08/28 1399/09/02
صفحه 1 از 2316