مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مرکز تلفن با متعلقات 1400/09/01 1400/09/01
مناقصه مرکز تلفن با متعلقات 1400/08/30 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به نگهداری وتعمیرات وراهبری وبهره برداری بهینه ومناسب از تأسیسات موتورخانه ها اعم از سیس 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن ftth و عملیات رانژه کشی در mdf و access) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن ftth و عملیات رانژه کشی در mdf و access) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه مرکز تلفن با متعلقات 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و رنگ آمیزی دکل های مخابراتی - نصب و راه اندازی سیستم iptv -نوسازی و حفاری شبکه کابل آنتن مرکزی کمپ های مسکونی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 9 ردیف تجهیزات سیستم اینترکام پیچیگ 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه مرکز تلفن پاناسونیک با متعلقات 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 9 ردیف تجهیزات سیستم اینترکام پیچیگ 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 9 ردیف تجهیزات سیستم اینترکام پیچیگ 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و پشتیبانی تجهیزات ارتباطی ادارات کل 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات مرکز تلفن 1400/08/04 1400/08/12
مناقصه سیستم اینترکام 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه مراکز تلفنی (بدون در نظر گرفتن عملیات FTTH و رانژه کشی در MDF و ACCESS) 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی شبکه و نگهداری سوئیچ مراکز کم ظرفیت ( بدون در نظر گرفتن FTTH و عملیات رانژه کشی در MDFو سیستم های ACCESS ) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/17 1400/08/04
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن FTTHو عملیات رانژه کشی در MDF و سیستم های ACCESS) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/17 1400/08/05
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن FTTH و عملیات رانژه کشی در MDF و سیستم های ACCESS ) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن FTTHو عملیات رانژه کشی در MDF و سیستم های ACCESS) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/17 1400/08/04
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی شبکه ( بدون در نظر گرفتن عملیات FTTH و عملیات رانژه کشی در MDF و ACCESS ) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/17 1400/08/04
صفحه 1 از 48