مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس 1398/10/17 1398/10/26
خرید چهار میلیون کارت سوخت جاوا 1398/10/11 رجوع به آگهی
PROVIDING SCRATCH CARDS 1398/10/09 رجوع به آگهی
PROVIDING SCRATCH CARDS 1398/10/09 رجوع به آگهی
PROVIDING SCRATCH CARDS 1398/10/09 رجوع به آگهی
مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر) 1398/10/04 1398/10/17
خرید کارت الکترونیک access card بانکی، با چاپ رنگی پشت و رو 1398/10/04 رجوع به آگهی
عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس به مدت یک سال به واجدین شرایط 1398/10/04 رجوع به آگهی
خرید چهار میلیون کارت سوخت 1398/10/03 رجوع به آگهی
خرید کارت الکترونیک access card بانکی، با چاپ رنگی پشت و رو 1398/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97