مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 90/000/000ریال voucher card 1387/04/30 1387/05/12
خرید 3/000/000 عدد کارت اعتباری 1387/04/27 1387/05/19
خرید 1200 عدد فویل تاپر نقره ای و طلایی رنگ دستگاه صدور کارت مغناطیسی 1387/04/25 1387/05/13
خرید دو میلیون عدد کارت اعتباری 20/000 ریالی تلفن همگانی 1387/04/23 1387/05/07
خرید 1/000/000 عدد کارت تلفن 18000 ریالی 1387/04/23 1387/05/14
خرید تعداد 90/000/000ریال voucher card 1387/04/22 1387/05/12
خرید 3/000/000 عدد کارت اعتباری 20/000 ریالی 1387/04/20 1387/05/04
Analogue Output Board & Input Card 1387/04/20 1387/05/12
خرید 1/000/000 عدد کارت اعتباری تلفن همگانی 1387/04/16 1387/04/31
خرید 1/000/000 عدد کارت اعتباری 1387/04/16 1387/04/31
صفحه 83 از 90