مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مراقبت و نگهداری از جنگلکاری های سنواتی(آبیاری) 1400/01/28
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های -عملیات مراقبت و آبیاری از عرصه های نهال کاری شده 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه واگذاری احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای سامانه آبیاری هوشمند کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا در مزرعه تحقیقاتی مهرگان کرمانشاه با هدف بهینه سازی مصرف آب( تجدیدبار اول) 1400/01/23
مناقصه پروژه سامانه آبیاری هوشمند کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا در مزرعه تحقیقاتی با هدف بهینه سازی مصرف آب 1400/01/16 1400/01/23
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات خطوط اصلی طرح آبیاری دشت سیستان A و B و ایستگاههای پمپاژ اصلی و خرید ،بارگیری و تحویل باقیمانده کنتورها فلومترهای الکترومغناطیسی طرح آبیاری دشت ار... 1400/01/15 1400/01/17
مناقصه خرید،بارگیری وتحویل باقیمانده کنتورها وفلومترهای الکترومغناطیسی طرح آبیاری اراضی 1400/01/15 1400/01/17
مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری 1400/01/15 1400/01/18
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/01/14 1400/01/18
مناقصه نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح اراضی کشاورزی استان کردستان 1400/01/08
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن سایز 280 با فشار 10 بار و 16 بار و سایز 250 با فشار 10 بار (PE100)خط انتقال آب شهرک صنعتی 1399/12/27 1400/01/11
مناقصه واگذاری انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبانی و انجام تعمیرات، حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز و پارکها 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اتصالات آبیاری 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تفکیک شبکه آبرسانی و آتش نشانی محوطه ها استفاده از آب دریا و اطفاء حریق 1399/12/27 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای : احداث شبکه آبیاری تحت فشار 1399/12/24 1399/12/27
مناقصه واگذاری پروژه آماده سازی اراضی 1399/12/24 1400/01/15
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/12/23 1399/12/25
مناقصه نیرورسانی و احداث پست برق ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار روستا 1399/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 362