مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه صحرای باغ ( دهمیان ) شهرستان لارستان 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی شبکه آبیاری دشت دامغان 1398/11/02 1398/11/08
خرید لوله های پلی اتیلن به وزن 29639/9 کیلوگرم از نوع PE80, PE10 1398/11/01 1398/11/03
خرید، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن از قطر 50 لغایت 200 میلی متر بار ده فشاری... 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،حمل وبار اندازی لوله های پلی اتیلن وفلزی ، شیر آلات واتصالات شبکه آب... 1398/10/28 1398/11/05
خرید اقلام مکانیکال ایستگاه پمپاژ 1398/10/28 1398/11/02
خرید،بارگیری ،حمل ،باراندازی وتحویل لوله های پلی اتیلن ازقطر50لغایت 200میلی متربارده فشاری 6اتمسفر 1398/10/28 1398/10/30
خرید لوله های پلی اتیلن به وزن 116667/8 کیلوگرم از نوع PE80,PE100 1398/10/28 1398/11/03
خرید لوله های پلی اتیلن به وزن 29639/9 کیلوگرم از نوع PE80, PE10 با رعایت استاندارد 2-14427 جهت انتق... 1398/10/28 1398/11/03
خرید، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن از قطر 50 لغایت 200 میلی متر باد ده فشاری... 1398/10/26 1398/10/30
صفحه 1 از 626