مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله، اتصالات و شیرآلات شبکه آبیاری 1399/09/09 1399/09/10
تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فش... 1399/09/08 1399/09/13
عملیات تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله، اتصالات و شیرآلات شبکه آبیاری 1399/09/08 1399/09/10
تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فش... 1399/09/05 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله ، اتصالات و شیر الات شبکه آبیاری ایلی آ... 1399/09/05 1399/09/10
تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) 1399/09/05 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز 2 عملیات 475 هکتاری حمل، نهالکاری، کوددهی و آبیاری (بیابان زدایی) شهرست... 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز 1 عملیات 557 هکتاری حمل، نهالکاری، کوددهی و آبیاری (بیابان زدایی) شهرست... 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات 650 هکتاری حمل، نهالکاری، کوددهی و آبیاری (بیابان زدایی) شهرستان دهل... 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله های فولادی سیاه شبکه فرعی آبیاری حت فشا... 1399/09/06
صفحه 1 از 683