مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه واگذاری ساخت پرده های طولی و عرضی 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروند کنار و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید یک دستگاه AIS ساحلی BASE STATION 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه واگذاری ساخت پرده های طولی و عرضی به وزن تقریبی ۴۰ تن (شناورهای تولیدی) 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه مشاوره مطالعه،و بازطراحی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه واگذاری پروژه " تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه تعمیرات اساسی بالابر اسکای لیفت 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه انجام مطالعات پایه وتفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری واسکله شماره یک ،تعویض فندرهای اسیب دیده آمیزی تیر و...... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان خوزستان 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه انجام مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروندکنار و تاسیسات زیربنایی و عمومی آن 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه ساخت و نصب بخشی از داکتهای سکوهای 1400/08/22 1400/08/24
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه انجام مطالعات پایه و تفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری و اسکله شماره یک، تعویض فندرهای آسیب دیده، رنگ آمیزی تیر و شمع 5 پارت از اسکله های 4 پست و تکمیل شبکه آبرسانی اسکله ها 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات و بارج مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا و خدمات آبرسانی به شناورها 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پایش و عیب یابی خطوط کابلی و لوله های زیر زمینی آب 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه مطالعات باستان شناسی سد 1400/08/20 1400/08/24
صفحه 1 از 233