مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروند کنار و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه مشاوره مطالعه،و بازطراحی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه واگذاری پروژه " تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان خوزستان 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه انجام مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروندکنار و تاسیسات زیربنایی و عمومی آن 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه ساخت و نصب بخشی از داکتهای سکوهای 1400/08/22 1400/08/24
مناقصه انجام مطالعات پایه و تفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری و اسکله شماره یک، تعویض فندرهای آسیب دیده، رنگ آمیزی تیر و شمع 5 پارت از اسکله های 4 پست و تکمیل شبکه آبرسانی اسکله ها 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پایش و عیب یابی خطوط کابلی و لوله های زیر زمینی آب 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه مطالعات باستان شناسی سد 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه مطالعات احداث تاسیسات زیر بنایی بندر 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه خرید خدمات مشاوره اجرای مقرره 19-1 فصل پنجم کنوانسیون سولاس (LRIT) 1400/08/17 1400/08/18
مناقصه بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/08/14 1400/08/18
مناقصه واگذاری بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/08/13 1400/08/18
مناقصه واگذاری بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/08/13 1400/08/18
مناقصه آچار کشی دکل سایت های VTS 1400/08/12 1400/08/16
مناقصه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران خارج سازی مغروقه ها 1400/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58