مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره pm و نظارت بر تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی ، دریایی و مخابراتی بنادر 1398/06/06 1398/06/11
خدمات مشاوره PM و نظارت بر تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی، دریایی و مخابراتی بنادر 1398/06/04 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره ارائه خدمات مشاور pm و نظارت بر تغییر و نگهداری تجهیزات خشکی، دریایی و مخابراتی بن... 1398/06/04 1398/06/11
Training in ArcGIS (Basic)to support Demonstration Project Marine Spatial Planning Framework 1398/06/04 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1398/05/31 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره مطالعات و نظارت بر تعمیرات و بازسازی محوطه ها، المان های ترافیکی، سازه های ساحلی و... 1398/05/30 1398/06/06
شناسایی مشاور واجد صلاحیت مهندسی در حوزه فعالیت های دریایی 1398/05/30 رجوع به آگهی
شناسایی مشاور واجد صلاحیت مهندسی در حوزه فعالیت های دریایی 1398/05/27 رجوع به آگهی
شناسایی مشاور واجد صلاحیت مهندسی در حوزه فعالیتهای دریایی 1398/05/27 رجوع به آگهی
CONSULTING SERVICES 1398/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 71