مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی 1398/11/26 1398/11/26
احداث زمین چمن مصنوعی 1398/11/21 1398/11/14
واگذاری خرید، نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت مدارس سطح استان 1398/11/21 1398/11/24
خرید، نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت مدارس سطح استان 1398/11/21 1398/11/24
تخریب و بازسازی مدرسه 9 کلاسه و تکمیل مدرسه 6 کلاسه ابتدایی و .. 1398/11/21 1398/11/24
تخریب و باز سازی مدرسه 9 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه - احداث مدرسه سه کلاسه - احداث زمین چمن مدارس 1398/11/20 1398/11/24
واگذاری خرید، نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت مدارس سطح استان 1398/11/20 1398/11/24
احداث زمین چمن مدارس 1398/11/20 1398/11/24
ایجاد زمین چمن مصنوعی مدارس 1398/11/20 1398/11/26
خرید خدمات انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و آکادمی ملی المپیک 1398/11/20 1398/11/27
صفحه 1 از 620