مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کمد بایگانی - میز معلم - صندلی معلم - میز و صندلی دو نقره دانش آموزی - تخت وایت برد - رایانه - لپ تا... 1397/10/25 1397/10/30
انتخاب پیمانکار جهت جمع آوری و کاشت، مجدد چمن طبیعی زمین فوتبال خود 1397/10/24 1397/10/30
کمد بایگانی - میز معلم - صندلی معلم - میز و صندلی دو نقره دانش آموزی - تخت وایت برد - رایانه - لپ تا... 1397/10/24 1397/10/30
تکمیل سالن ورزشی و خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال و ... 1397/10/22 1397/10/27
پروژه تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان 1397/10/22 1397/10/25
واگذاری پروژه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار پارک _ پروژه نصب و اجرای تجهیزات سیستم آبیا... 1397/10/22 1397/11/01
پروژه تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان 1397/10/19 1397/10/25
احداث زیرسازی چمن مصنوعی و بهسازی مجموعه 1397/10/19 1397/10/27
تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح شهرستان 1397/10/18 1397/10/25
بازسازی 6 بلوک مجتمع اقامتی ـ تهیه، حمل، تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال 1397/10/18 1397/10/25
صفحه 1 از 531