مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زمین چمن مصنوعی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه فاز تکمیل اسکلت و بخشی از سفتکاری سالن سقف کوتاه - تکمیل زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی - اجرای فرش چمن مصنوعی زمین فوتبال 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه واگذاری اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح شهر و ساختمانهای متعلق- خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی 1400/10/20 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی چمن مصنوعی 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه احداث چمن مصنوعی 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی روباز مینی فوتبال 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه احداث فنداسیون سالن و رختکن آب گرم - احداث فنداسیون و سازه سالن و رختکن -تکمیل سالن - احداث چمن مصنوعی 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه تکمیل زیرسازی پیست تارتان مجموعه 1400/10/18 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فرش چمن مصنوعی زمین فوتبال 1400/10/18 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تربیت بدنی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه خرید و نصب لوازم ورزشی ، لوازم بازی پلی اتیلن کودکان و کفپوش 1400/10/14 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی پارک 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد کم توان - خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی - ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان 1400/10/14 1400/10/13
مناقصه پروژه بازسازی چمن مصنوعی پارک 1400/10/14 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه بتن ریزی زمین چمن مصنوعی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک ورزشی 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خرید مجموعه پلی اتیلن بازی کودکان 1400/10/12 1400/10/21
مناقصه احداث زمین ورزشی روباز مینی فوتبال 1400/10/11 1400/10/15
صفحه 1 از 421