مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و تامین خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی 1400/01/29 1400/01/31
مناقصه تهیه و تامین خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی BBC-9D واحد سه نیروگاه 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه تهیه و تأمین(خرید) قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی واحد سه نیروگاه 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه تعمیرات دوره ای (اورهال)توربین و ژنراتور واحد (S5)نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه خرید قطعات توربین 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید برق مولدهای دیزلی و توربین گازی نیروگاه 1400/01/25
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خرید قطعات توربین RUSTON TB-4000 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خرید برق مولدهای دیزلی و توربین گازی و توربین بادی 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه طراحی،خرید تجهیزات،اجرا و راه اندازی پست تغذیه استخراج رمز ارز ازتوربین انبساطی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری رفع اشکالات و راه اندازی مجدد سیستم مشترک و واحد 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه رفع اشکالات و راه اندازی مجدد سیستم مشترک و واحد 2 توربین انبساطی نیروگاه 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه GAS TURBINE 1400/01/18 1400/01/28
مناقصه واگذاری رفع اشکالات و راه اندازی مجدد سیستم مشترک و واحد 2 توربین انبساطی نیروگاه 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات توربین RUSTON TB-4000 1400/01/29
مناقصه p/f"solar" gas turbine 1400/01/17 1400/01/31
مناقصه خرید یک ست پره متحرک ردیف اول و یک ست پره متحرک ردیف سوم توربین گازی BBC‌نیروگاه 1400/01/16 1400/01/23
مناقصه خرید یک ست پره متحرک ردیف اول و یک ست پره متحرک ردیف سوم توربین گازی BBC نیروگاه 1400/01/16 1400/01/23
مناقصه تامین و تعویض دیسکهای توربین گاز مدل GEF6 1400/01/14 1400/01/21
صفحه 1 از 346