مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات توربین مان MAN 1398/05/22 1398/05/26
GAS TURBINE 1398/05/22 1398/05/30
تامین p/f "solar" gas turbines 1398/05/13 1398/05/13
تامین قطعات یدکی توربین سولار 1398/05/13 1398/05/31
خرید با آزمایش پره های ثابت توربین گازی GE-F5 1398/05/09 1398/05/13
خرید با آزمایش ده دست کامل از پره های متحرک ردیف اول وده دست کامل از پره های متحرک ردیف دوم توربین گ... 1398/05/09 1398/05/13
خرید با آزمایش ده دست پره ردیف اول توربین گازی GFES 1398/05/09 1398/05/13
خرید با آزمایش و تحویل هفت دست کامل از پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی ge-f5 به همراه متعلقات مربو... 1398/05/09 1398/05/13
خرید یک ست دیسک‌های ردیف یک الی چهار توربین گاز نیروگاه 1398/05/09 رجوع به آگهی
خرید با آزمایش و تحویل ده دست کامل از پره های ثابت ردیف اول توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوط... 1398/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 550