مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی 1400/01/30
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه حفاری یک حلقه چاه عمیق 1400/01/31
مناقصه حفاری دو حلقه چاه روتاری عمیق 1400/01/31
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال چاهها 1400/01/31
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه احداث ابنیه فنی و محوطه سازی تصفیه خانه آب 1400/01/30
مناقصه احداث منبع بتنی زمینی 1000 متر مکعبی و شبکه توزیع آب و فنس کشی 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفروتجهیز یک حلقه چاه آب کشاورزی 1400/01/19
مناقصه - پیمانکار ذوب ورق روی و ریخته گری - پیمانکار نگهداری تلمبه خانه و پمپاژ آب - لودر در حد ZL۹۵۶ برای بارگیری داخلی (یک دستگاه) - تراکتور بیل دار (۲ دستگاه) - تراکتور تریلی کش حمل نیکل، کبالت... 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200متر در محدوده روستای قره قاچ شهرستان رامیان 1400/01/22
مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای ) 1400/01/17 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای ) در سطح استان همدان 1400/01/21
مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای ) 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفرو پمپاژ دوحلقه چاه آب شرب 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر سیلوانه 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل مخزن 500 متر مکعبی و چاهک پمپاژ و فنس کشی اطراف 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب کشاورزی 1400/01/05
مناقصه حفاری سه حلقه چاه 1399/12/27 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طرح آبرسانی 1399/12/28 1400/01/10
صفحه 1 از 487