مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مربوط به مجتمع 1398/11/23 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه عمبق به عمق حدود 216 متر 1398/11/21 1398/11/28
واگذاری عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مربوط به مجتمع 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر 10حلقه چاه دستگاهی مربوط به مجت... 1398/11/21 1398/11/26
عملیات اجرای فاز سوم طرح حفاظت چاه تغذیه مصنوعی 1398/11/19 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه در آبش احمد 1398/11/19 1398/11/24
احیا و مرمت 34 رشته قنات 1398/11/17 1398/11/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نوبت اول - عملیات اجرای فاز سوم طرح حفاظت چاه تغذ... 1398/11/16 1398/11/26
اجرای عملیات احیاءو بازسازی چاههای آندی 1398/11/16 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین آب آشامیدنی روستا 1398/11/16 1398/11/20
صفحه 1 از 814