مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احیا و مرمت 10رشته قنات 1399/09/05 1399/09/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر و پمپاژ 4 حلقه چاه آب آشامیدنی 1399/09/08
فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث مخازن روستای شیرحصار و دیگر روستاهای بخش مرکزی (2) شهرستان مشهد 1399/09/03 1399/09/06
فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث مخازن روستاهای خلق آباد ، معین آباد و دیگر روستاهای بخش مرکزی (1) شهر... 1399/09/03 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان های سرچاهی ، چاه های شماره W2,W6,W13,W14 منطقه چم گلک طرح آبر... 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احیا ومرمت 10رشته قنات از محل اعتبارات استانی -در... 1399/09/05
واگذاری حفر چاه آب زندان 1399/09/01 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه ده کافی کرمان 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه روتاری شماره 11 شهر جدید سهند 1399/09/06
اجرای پروژه حفاری به روش ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک های صنعتی 1399/08/29 1399/09/02
صفحه 1 از 911