مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه طرح آبرسانی (احداث مخزن 10000 متر مکعبی و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاهها) 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز حوزه عمل اداره 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی - تجهیز دو حلقه چاه 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع شهرک 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات حفرو لوله گذاری چاه عمیق در محدوده روستای 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع شهرک 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه تجهیز دو حلقه چاه 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع و داربست و حفر کانال خط انتقال شهرک، تکمیل چاه مجتمع 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه طرح جمع آوری آب چاههای شهر نیشابور به مخزن 10000 مترمکعبی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه احداث مخزن 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه انجام عملیات حفاری ، بتن ریزی ، کول گذاری و آزمایش پمپاژ سه حلقه چاه دهانه گشاد بصورت دستی 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خط انتقال و تجهیز چاه 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به:احداث موتورخانه و تجهیز چاه و خط انتقال آب 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث موتورخانه و تجهیز چاه وخط انتقال آب 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه حفاری یک حلقه چاه آب 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر، کف شکنی و لایروبی چاههای عمیق و نیمه عمیق 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به:احداث موتورخانه و تجهیز چاه و خط انتقال آب 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تامین آب آشامیدنی روستاها 1400/08/29 1400/09/03
صفحه 1 از 548