مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تکمیل خط انتقال آب ، تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه آب 1398/09/06 1398/09/17
پروژه های آبرسانی، برق رسانی، فاضلاب، حفر چاه عمیق و دستی، تعمیر و توسعه 1398/09/06 1398/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آ... 1398/09/06 1398/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان 1398/09/06 1398/09/13
DRILLING BORE WELL FOR SUPPORTING 1398/09/05 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه عمیق( جابجایی چاه موجود )در ناحیه صنعتی ترک میانه- غیر عمرانی 1398/09/04 1398/09/09
واگذاری ساخت منبع آب و حوضچه آرامش چاه آب 1398/09/03 1398/09/07
واگذاری پروژه های زیرسازی و آسفالت ـ حفاری چاه 1398/09/03 1398/09/07
حفاری یک حلقه چاه آب (شماره 4) در شهرک صنعتی 1398/09/02 1398/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ی بسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چش... 1398/09/02 1398/09/02
صفحه 4 از 791