مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاری یک حلقه چاه آب (شماره 4) در شهرک صنعتی 1398/09/02 1398/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ی بسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چش... 1398/09/02 1398/09/02
حفر چاه عمیق آب روستای 1398/09/02 1398/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع 1398/09/02 1398/09/04
تهیه مصالح و حفاری چاه در شهرک صنعتی 1398/08/30 1398/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری یک حلقه چاه آب(شماره 4) 1398/08/29 1398/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه 1398/08/29 1398/09/02
تامین اضطراری آب شرب از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی 1398/08/28 1398/09/16
حفاری، لوله گذاری، خرید و نصب پمپ مربوط به 7 حلقه چاه بهاز 200متری در معدن 1398/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی چاه های کمکی آب در شهرک صنعتی شهرکرد 1398/08/27 1398/08/30
صفحه 5 از 791