مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نگهداری چاهها، مخازن و... 1399/07/10 1399/07/19
پروژه حفر چاه، احداث سپتیک و کانال ارتباطی 1399/07/10 رجوع به آگهی
شناسایی چاه های آب محدوده شهرستان 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه روتاری در محدوده کلانشهر تبریز 1399/07/15
واگذاری انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نگهداری چاهها، مخازن و تاسی... 1399/07/10 1399/07/19
عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه جدید تا مخزن 5000 مترمکعبی 1399/07/09 1399/07/16
آبرسانی مجتمع 1399/07/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نگهداری چاهها، مخازن و تاسیسات (نیروهای برون سپار) در محدوده تح... 1399/07/09 1399/07/19
واگذاری انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نگهداری چاهها، مخازن و تاسی... 1399/07/09 1399/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع انقلاب عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 220 متر... 1399/07/13
صفحه 6 از 895