مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی و امداد حوادث آب و فاضلاب 1399/10/13 1399/10/16
SOURCE WATER WELLS 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات انسداد چاه های غیر مجاز،جلوگیری از اضافه ب... 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات اجرائي حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه به عمق 200متردرمنطقه بدنه شیر شهرست... 1399/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات اجرائي حفاری وپمپاژیک حلقه چاه آهکی به عمق 250متردرمنطقه چاله گرازی... 1399/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای چاه روتاری مجتمع احمد آباد شهرستان ملکان 1399/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه روتاری در محدوده کلانشهر تبریز 1399/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه روتاری شماره1 شهر دوزدوزان سراب 1399/10/18
پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی و امداد حوادث آب و فاضلاب 122 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی:حفاری و رفع اتفاقات روستاهای تحت پوشش ش... 1399/10/16
صفحه 7 از 937