مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح شبکه و اجرای لوله گذاری 1398/09/27 1398/10/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفاری چاه دو حلقه چاه بخش چهارم 1398/09/27 1398/10/02
حفر یک حلقه چاه آهکی به عمق 200 متر 1398/09/27 1398/10/04
عملیات حفاری 2 حلقه چاه -- اجرای لوله گذاری و اصلاح شبکه در شهرهای تحت پوشش 1398/09/27 رجوع به آگهی
حفاری دو حلقه چاه 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز چاه های استان 1398/09/26 1398/09/30
واگذاری حفر یک حلقه چاه آهکی به عمق 200 متر 1398/09/26 1398/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آهکی به عمق 200 متر در آبعلی ( هز... 1398/09/26 1398/10/04
عملیات حفاری 2 حلقه چاه-اجرای لوله گذاری و اصلاح شبکه 1398/09/26 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فیلترهای شنی و اجرای خطوط لوله خروجی از تلمبه خانه ناحیه صنعتی ـ عملیات تکمیلی کارهای... 1398/09/26 1398/10/01
صفحه 9 از 806