مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها 1398/12/28 1399/01/18
واگذاری راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی و سیستمهای مکانیزه 1398/12/27 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری - سرخس- نقاب 22-37-98 1398/12/27 1399/01/18
خدمات حمل و نقل 1398/12/27 1398/12/28
واگذاری حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها 1398/12/27 1399/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل ونقل 1398/12/25 1398/12/28
بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic 1398/12/25 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل 1398/12/25 1398/12/28
بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic 1398/12/22 رجوع به آگهی
بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic 1398/12/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 259