مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه آسفالت معابر فاقد آسفالت ـ خرید قیر 22-64 PG 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل خود 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری منطقه 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری خودروهای استیجاری 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه تأمین و راهبری انواع خودروهای سنگین 1400/08/24 1400/09/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه واگذاری حمل فرآورده های بنزین، نفتگاز، نفت سفید، سوخت هوائی مورد نیاز 1400/08/23 1400/08/23
مناقصه واگذاری حمل فرآورده های بنزین ، نفتگاز، نفت سفید ، سوخت هوائی 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه واگذاری حمل فرآورده های بنزین ، نفتگاز، نفت سفید 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه انجام خدمات راننده ماشین آلات راهسازی سنگین ویژه، اپراتور/ راننده جرثقیل های سنگین ویژه ثالت و متحرک ، متصدی ارشد فنی مکانیک لوله به تعداد 130 نفر و ریگر/ طناب بند 1400/08/18 1400/08/30
مناقصه واگذاری حمل فرآورده های بنزین ، نفتگاز، نفت سفید ، سوخت هوائی 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرد قیر 22-64 PG 1400/08/18 1400/08/27
مناقصه واگذاری عملیات حمل آسفالت به محل های پخش آسفالت 1400/08/17 1400/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح سنگی و آسفالت 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه خرید و حمل بیست هزار تن گراویل 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه خرید و حمل پانزده هزار تن بیس 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه خرید و حمل پنج هزار تن نخودی 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه واگذاری حمل فرآورده های بنزین ، نفتگاز، نفت سفید ، سوخت هوائی مورد نیاز 1400/08/16 1400/08/23
صفحه 1 از 182