مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حمل زباله 1400/09/09 1400/09/06
مناقصه خرید سطل زباله پارکی و پایه چراغ برق دکوراتیو 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه خرید یک دستگاه کامیونت هیوندا 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه خرید دو دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی به روش بخار همراه با دو دستگاه مولد بخار جهت بیمارستان 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه واگذاری حمل زباله 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل پسماندهای شهری 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیون های حمل زباله سمی تریلر از جایگاه دفن زباله 1400/08/29 1400/08/30
مناقصه حمل زباله شهر 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی در سطح شهر 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی ناوگان اتوبوس رانی 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه خرید یکدستگاه اسکیمر 1400/08/24 1400/09/08
مناقصه خرید یکدستگاه اسکیمر 1400/08/24 1400/09/08
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیون های حمل زباله سمی تریلر از جایگاه دفن زباله 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه امور مربوط به حفاری، خاکبرداری و دفن زباله مرکز پردازش و امحاء زباله 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای خیابان کامل در خیابانها - نگهداری و لایروبی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی و تاسیسات جانبی - عملیات امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه - اجرای شبکه آبیاری مکان... 1400/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 243