مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروی سواری - واگذاری مشارکت بخش آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/08
واگذاری بخش امور خدماتی 1399/09/04 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومي و تأمین نیروی انسانی (تنظيف) دي¬كلينيك و كلينيك¬ه... 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامين خدمات سلامت شهري شبكه بهداشت و درمان شازند 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومي و تأمین نیروی انسانی (تنظيف) مرکز آموشی و درمانی... 1399/09/06
خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت 1399/09/04 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی بیمارستان شهدای باشت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت ح... 1399/09/03 1399/09/06
خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت ودرمان 1399/09/03 1399/09/05
خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 1399/09/03 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامين خدمات سلامت شهري شبكه بهداشت و درمان شهرستان دليجان 1399/09/05
صفحه 1 از 1023