مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مرکز خدمات جامع سلامت 1398/05/23 1398/05/28
خدمات دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه 1398/05/23 1398/05/26
واگذاری مرکز جامع خدمات 1398/05/23 1398/05/25
انجام آزمایشات ژنتیک 1398/05/22 1398/05/27
تامین نیروی انسانی و واگذاری خرید خدمات و واگذاری امور کمک پرستاری 1398/05/22 1398/05/26
خرید خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی 1398/05/22 1398/05/24
خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت 1398/05/20 1398/05/24
راهبری بهداری کارخانجات و واحد کمکهای اولیه 1398/05/20 1398/05/26
امور مربوط به برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان 1398/05/17 1398/05/19
راهبری بهداری کارخانجات و واحد کمکهای اولیه ساختمان 1398/05/19 1398/05/26
صفحه 1 از 754