مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری 1397/11/23 1397/11/25
واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان ها و خدمات دستیاری دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی و خدمات پژوهشی مرکز... 1397/11/21 1397/11/24
تامین دارو, درمان و راهبری درمانگاه ها 1397/11/17 1397/11/27
خرید حجمی خدمات گروه پرستاری ، خدمات و منشی گری بخش ICU3 بیمارستان­ ـ واگذاری حجمی ساعتی امور درما... 1397/11/17 1397/11/24
واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری 1397/11/16 1397/11/20
واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری 1397/11/16 1397/11/20
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان 1397/11/16 1397/11/24
خرید خدمات بیماربری 1397/11/16 1397/11/16
واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1397/11/16 1397/11/17
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 1397/11/15 1397/11/21
صفحه 1 از 665