مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3100متر نوار نقاله EP 1399/10/25
خرید و نصب سیستم کانوایر مرکز مکانیزه شرکت 1399/10/13 1399/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم کانوایر مرکز مکانیزه شرکت ملی پست 1399/10/17
خرید دو دستگاه غلطک کامل لوتوس استیل 1399/10/09 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه غلطک کامل لوتوس استیل مورد نیاز خود 1399/10/09 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری و بهره برداری از پایانه مکانیزه مواد معدنی به مساحت 30 هکتار و برخوردار از 3 پست اسکله... 1399/10/07 رجوع به آگهی
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮار ﻧﻘﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻨ... 1399/10/06 رجوع به آگهی
رفع گرفتگی و رسوب زدایی از تیوب های مبدل های حرارتی واحد های عملیاتی با استفاده از روش های هیدرو مکا... 1399/10/06 1399/10/16
تدارک یک خط کامل خمیر مالی مورد نیاز خود 1399/10/06 رجوع به آگهی
تامین یک ست کامل تجهیزات لانگوال مکانیزه شامل مهندسی، تامین ، نظارت و مدیریت بر نصب، راه اندازی، تست... 1399/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 266