مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1395/03/25 1395/04/02
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1395/03/22 1395/04/02
واگذاری عملیات حمل و تخلیه مقدار 370.000 تن کود شیمیایی 1394/11/03 1394/11/11
واگذاری عملیات حمل و تخلیه مقدار 370000 تن کود شیمیایی 1394/10/30 1394/11/11
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1394/04/01 1394/04/11
بارگیری ، حمل و تخلیه 30.000 تن نهاده های زراعی 1393/05/05 1393/05/11
واگذاری بارگیری ، حمل و تخلیه 30.000 تن نهاده های زراعی 1393/05/01 1393/05/11
واگذاری بارگیری ، حمل و تخلیه 30.000 تن نهاده های زراعی 1393/05/02 1393/05/11
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1393/02/13 1393/02/18
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1393/02/10 1393/02/18
صفحه 3 از 5