مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خیابان سازی خط لوله ۱۴۰۰ شهر 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه پیاده روسازی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خیابان سازی خط لوله ۱۴۰۰ شهر 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجموعه ورزشی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجموعه ورزشی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجموعه ورزشی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجموعه ورزشی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجموعه ورزشی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG به صورت اجاره 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG به صورت اجاره 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه ـ کلیات عملیات اجرایی شامل: ١- تخریب و خاکبرداری و حمل به خارج از شهر ۲- تهیه و اجرای جداول بتنی پیش ساخته (وت پرس) ٣- تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشخصه مطابق با اسناد مناقصه و دستور کارهای ابل... 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه باغ بانوان 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه باغ بانوان 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر و جمع آوری و حمل زباله 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر و جمع آوری و حمل زباله 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی و لکه گیری 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه باغ بانوان 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی و لکه گیری سطح شهر 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی و لکه گیری سطح شهر 1400/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14