مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه واگذاری انجام عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه انجام عملیات بازسازی بلوک 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد تقریبی ۲۰۸۰ عدد صندوق های اجاره ای الکترونیکی (تولید داخل) 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه انجام عملیات بازسازی اساسی ساختمان، محوطه و ساختمان جنبی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازسازی اساسی ساختمان، محوطه و ساختمان جنبی شعبه 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید, حمل, نصب و راه اندازی تعداد تقریبی های اجاره ای الکترونیکی شعبه مستقل 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید, حمل, نصب و راه اندازی تعداد تقریبی های اجاره ای الکترونیکی شعبه مستقل 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی صندوق های اجاره ای الکترونیکی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازسازی اساسی، مرمت و بهسازی لرزه ای ساختمان، محوطه و ساختمانها 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان KVA 2250 پاور روم 1399/10/13 1399/10/20
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان KVA 2250 پاور روم 1399/10/10 1399/10/20
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان KVA 2250 پاور روم بانک 1399/10/09 1399/10/20
مناقصه واگذاری عملیات خرید، حمل و راه اندازی دو دستگاه چیلر با کندانسور هوایی 1399/04/14 1399/04/21
مناقصه واگذاری عملیات خرید، حمل و راه اندازی دو دستگاه چیلر با کندانسور هوایی 1399/04/10 1399/04/21
مناقصه واگذاری تهیه ،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان 2250KVA پاور روم 1399/03/20 1399/03/25
مناقصه تهیه ،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان 2250KVA پاور روم بانک 1399/03/18 1399/03/25
مناقصه واگذاری عملیات خرید، حمل و راه اندازی دو دستگاه چیلر با کندانسور هوایی 1399/02/08 1399/02/13
صفحه 1 از 10