مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف شبکه بهداشت و درمان 1397/12/01 1397/12/02
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف شبکه بهداشت و درمان 1397/11/16 1397/11/18
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری 1397/11/15 1397/11/17
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) 1397/11/14 1397/11/17
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف شبکه بهداشت و درمان 1397/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان 1397/11/08 1397/11/13
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان 1397/11/08 1397/11/13
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1397/11/08 1397/11/13
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی 1397/11/03 1397/11/24
صفحه 1 از 97