مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات خودرویی (امور نقلیه) معاونت امور بهداشتی دانشگاه 1399/08/03 1399/08/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت امور درمان دانشگاه (نوبت دوم) 1399/08/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت امور بهداشتی دانشگاه (نوبت دوم) 1399/08/07
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/08/03 1399/08/07
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/07/29 1399/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان نقده (نوبت دوم) 1399/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه (نوبت دوم) 1399/08/01
خرید کیسه زباله 1399/07/19 1399/07/24
خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/07/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/07/19 1399/07/24
صفحه 1 از 112