مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات خودرویی 1398/02/25 1398/02/28
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف مرکز بهداشت 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید و چاپ اوراق، تکثیر فرم های مرکز آموزشی درمانی 1398/02/08 1398/02/11
بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی 1398/02/03 1398/02/07
خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 1398/01/26 1398/01/31
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1398/01/20 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی 1398/01/18 1398/01/25
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف مرکز بهداشت 1398/01/05 1398/01/06
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان 1397/12/27 1398/01/05
صفحه 1 از 99