مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 1398/01/26 1398/01/31
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1398/01/20 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی 1398/01/18 1398/01/25
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف مرکز بهداشت 1398/01/05 1398/01/06
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان 1397/12/27 1398/01/05
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) 1397/12/27 1398/01/05
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت 1397/12/23 1398/01/10
خرید و چاپ اوراق، تکثیر فرم های مرکز آموزشی درمانی 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1397/12/13 1397/12/28
صفحه 5 از 102