مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/08/18 1398/08/19
بهسازی فونداسیون و زیرزمین ساختمان بیمارستان 1398/08/16 رجوع به آگهی
بهسازی فونداسیون و زیرزمین ساختمان بیمارستان 1398/07/29 1398/08/01
انجام امور ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری دانشجویان دانشگاه 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری 1398/06/13 1398/06/17
واگذاری تاسیسات مرکز 1398/05/23 1398/06/06
واگذاری امور چاپ و تکثیراوراق و تایپ مرکز آموزشی درمانی 1398/05/09 1398/05/15
تهیه البسه بیمارستانی 1398/04/29 1398/04/31
حفظ ، اصلاح و نگهداری فضای سبز دانشگاه و واحدهای تابعه و سرویس دهی و نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه و... 1398/04/17 1398/04/17
حفظ اصلاح و نگهداری فضای سبز-سرویس دهی و نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه-تهیه البسه بیمارستانی 1398/04/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8