مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 متر مکعب 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 متر مکعب 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آرک تونلی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری پیشروی دساندری 1400/09/02 1400/09/11
مناقصه عملیات استخراج روباز معدن 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر 300 متر دویل با مقطع 86/2 متر مربع معدن 1400/09/02 1400/09/11
مناقصه عملیات استخراج روباز معدن 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه واگذاری عملیات استخراج و پیشروی یال به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2 مترمربع 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه واگذاری عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه عملیات استخراج روباز معدن آبنیل میانی به میزان 18000 تن 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آرک تونلی 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه واگذاری پیشروی دساندری 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه عملیات حفر 300 متر دویل با مقطع 2/86 مترمربع معدن 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چوب روسی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آرک تونلی 1400/08/12 1400/08/13
مناقصه خرید آرک تونلی 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه خرید چوب 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پیشروی دساندری 1400/08/07 1400/08/13
مناقصه عملیات استخراج و پیشروی 1400/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25