مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات اجرای نصب سه هزار انشعاب پلی اتیلن 1386/11/21 1386/12/12
عملیات اجرای سیزده کیلومتر خط انتقال نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به قطر شانزده اینچ 1386/11/24 1386/12/09
انجام تعمیرات ده هزار کنتور و رگلاتور دیافراگمی 1386/11/24 1386/12/09
انجام پروژه طراحی خط تغذیه ، توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار 1386/11/21 1386/12/08
انجام پروژه های بازاریابی، طراحی خطوط تغذیه، توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار بهاباد ودهستان سبزدشت 1386/11/23 1386/12/08
انجام پروژه طراحی خط تغذیه ، توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار 1386/11/18 1386/12/03
طراحی خطوط تغذیه، توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار بهاباد ودهستان سبزدشت، کوشک بافق 1386/11/18 1386/12/03
عملیات اجرای سیزده کیلومتر خط انتقال نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 1386/11/18 1386/12/03
پروژه طراحی خط تغذیه، توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار 1386/11/15 1386/11/30
انجام تعمیرات ده هزار کنتور و رگلاتور دیافراگمی 1386/11/15 1386/11/30
صفحه 166 از 167