مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه نقشه ثبتی وضع موجود املاک 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی با خودرو 1400/03/10 1400/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور اداری، رانندگی 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه آسفالت روستای 1400/02/08 1400/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت و قیرپاشی 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت خرمنه سفلی شهرستان چالوس 1399/12/27 1400/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت بتنی پروژه اقدام ملی 32 واحدی نواب بابل 1399/12/24 1399/12/28
مناقصه خرید آهن آلات 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه 32 واحدی نواب بابل 1399/09/08 1399/09/13
مناقصه اجرای پروژه ۳۲ واحد 1399/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ۳۲ واحد 1399/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستان های استان 1399/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح هادی روستاها 1399/06/01 1399/06/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل روستای تیله نو شهرستان گلوگاه 1399/06/01 1399/06/06
مناقصه اجرای طرح هادی 1399/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی با خودروی سواری 16 دستگاه جهت اداره کل بنیاد مسکن مازندران 1399/04/08 1399/04/12
مناقصه انجام امور خدماتی با خودروی سواری در سطح اداره کل و ادارات و ستادهای بازسازی تابعه 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی با خودروی سواری در سطح اداره 1399/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکاران و انبوه سازان در طرح و ساخت طرح ملی مسکن 1399/04/03 1399/04/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل روستای برجی خیل 1399/02/09 1399/02/14
صفحه 1 از 10