مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تجهیز چاه 1398/06/09 1398/06/13
حفاری چاه روستا 1398/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مصالح و احداث موتورخانه و تجهیز چاه ها - تهیه مصالح و احداث مخازن 300 و 500 متر مکعبی ب... 1398/05/28 1398/05/31
تهیه مصالح و احداث ۲ باب موتورخانه 1398/05/27 1398/05/31
احداث مخازن آب شرب-تجهیز چاه 1398/05/27 1398/05/31
واگذاری تهیه مصالح و احداث موتورخانه و تجهیز چاه ها - تهیه مصالح و احداث مخازن 300 و 500 متر مکعبی ب... 1398/05/27 1398/05/31
واگذاری تهیه مصالح و احداث مخزن و تجهیز چاه و ایستگاه پمپاژ روستاها 1398/05/19 1398/06/04
حفاری و لوله گذاری چاه ضربه ای روستا 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به احداث مخزن 10000مترمکعبی 1398/05/14 رجوع به آگهی
احداث مخزن 10000مترمکعبی 1398/05/13 1398/05/19
صفحه 1 از 139