کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6434422 مناقصه دیفیوز لوله ای استان آذربایجان شرقی 1402/01/22 1402/01/31
5300650 مناقصه عملیات مربوط به اجرای خط انتقال و قسمتی از شبکه فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1401/03/16 1401/03/25
3911229 مناقصه احیا بازسازی و ارتقاء تصفیه خانه آب موجود شهر استان آذربایجان شرقی 1400/03/06 رجوع به آگهی
3111329 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وسایل تجهیز چاه به مشخصات ذکر شده برای پروژه تجهیز چاه روستای بقر آباد و باغجغاز علیا شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی 1399/05/28 1399/05/30
3110841 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه یک باب کانکس به ابعاد 5در3 مترمربع طبق نقشه ارائه شده برای پروژه باغجغاز علیا شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی 1399/05/28 1399/05/30
3110723 مناقصه تهیه لوله پلی اتیلن سایز 50 تا 160 استان آذربایجان شرقی 1399/05/28 1399/05/30
3110686 مناقصه تهیه میلگردآجدار نوع III به سایز 14 میلیمتر برای مخزن استان آذربایجان شرقی 1399/05/28 1399/05/30
3110601 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه دستگاه کلرزن و تجهیزات آن طبق لیست قیمت و مشخصات فنی پیوستی استان آذربایجان شرقی 1399/05/28 1399/05/30
3105041 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن. اعتبار یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نقدی و بقیه اسناد خزانه یک ساله و دو ساله استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/05/26 1399/05/30
3103379 مناقصه تهیه لوله پلی اتیلن سایز 50 تا 160 استان آذربایجان شرقی 1399/05/26 1399/05/30
3012499 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تاسیسات کلرزن و تجهیزات استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/05/07 1399/05/12
2991958 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه استان آذربایجان شرقی 1399/04/30 1399/05/02
2948507 مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن 50م.م. استان آذربایجان شرقی 1399/04/17 1399/04/21
2948506 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن 50م.م. در روستای باللوجه شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی 1399/04/17 1399/04/21
2925409 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه فلو متر الکترو مغناطیسی 3و4و6و10 اینچ طبق لیست برگ قیمت و مشخصات پیوستی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1399/04/12 1399/04/16
2925265 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالحو احداث مخزن 50م.م. بتنی در روستای بریحان شهرستان هوراند استان تهران 1399/04/12 1399/04/16
2925264 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب در روتای دانالو شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی 1399/04/12 1399/04/16
2925261 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن 50م.م. در روستای سردار کندی شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی 1399/04/12 1399/04/16
2925260 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن 100م.م. بتن آرمه در روستای صومعه شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی 1399/04/12 1399/04/16
2925216 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستا استان آذربایجان شرقی 1399/04/12 1399/04/16
صفحه 1 از 77