مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حمل سوخت مصرفی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه حمل سوخت مصرفی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه حمل سوخت مصرفی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حمل سوخت مصرفی 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه واگذاری حمل سوخت مصرفی 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه واگذاری حمل سوخت مصرفی اداره کل 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه اجاره هفت دستگاه خودروی سواری سبک با راننده 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه اجاره هفت دستگاه خودروی سواری سبک به همراه راننده 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه اجاره هفت دستگاه خودروی سواری سبک با راننده 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/03/20 1400/03/26
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/03/20 1400/04/09
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/03/19 1400/04/09
مناقصه احداث سالن انتظار ایستگاه 1399/10/17 1399/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سالن انتظار ایستگاه راه آهن مرودشت 1399/10/17 1399/10/25
مناقصه احداث سالن انتظار 1399/10/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان نیمه تمام کنترل،سیر و حرکت و ناوگان اداره کل راه آهن فارس 1399/10/07 1399/10/14
مناقصه تکمیل ساختمان نیمه تمام 1399/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان نیمه تمام 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سالن انتظار ایستگاه مرودشت 1399/09/19 1399/09/25
مناقصه احداث سالن انتظار ایستگاه 1399/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11