مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1394/06/16 رجوع به آگهی
تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1394/06/09 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1394/05/24 رجوع به آگهی
تامین نیروهای مورد نیاز سازمان به شرکت های خدماتی دارای مجوز فعالیت 1394/05/10 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1393/04/24 1393/05/04
واگذاری تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1393/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مربوط به حمل و نقل متوفیان ( درون شهر ، بیرون شهر ) 1393/03/29 1393/04/09
واگذاری تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1393/03/22 1393/04/02
واگذاری خدمات مربوط به حمل و نقل متوفیان 1393/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروهای مورد نیاز سازمان 1393/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2