مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه زیرسازی وآسفالت خیابان های سطح شهر 1400/03/17 1400/03/19
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 1400/03/17 1400/03/19
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 1400/03/14 1400/03/19
مناقصه واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز به صورت حجمی 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه واگذاری امورات نقلیه و ماشین آلات، تأسیسات، عمران، کارخانه سنگ شکن و آسفالت، کشتارگاه، اجرائیات، پلیس ساختمان، نگهبانی، آتش نشانی و سایر خدمات مورد نیاز به صورت حجمی 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه امورات قابل واگذاری 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز بصورت حجمی 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه واگذاری امورات نقلیه و ماشین الات, تاسیسات, عمران , کارخانه سنگ شکن و آسفالت 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز به صورت حجمی 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه واگذاری امورات نقلیه و ماشین آلات، تاسیسات، عمران، کارخانه سنگ شکن و آسفالت، کشتارگاه، اجرائیات، پلیس ساختمان، نگهبانی، آتش نشانی و سایر خدمات 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه پروژه احداث فاز سوم ساختمان اداری 1400/03/12 1400/03/13
مناقصه پروژه احداث فاز سوم ساختمان اداری شهرداری 1400/03/12 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز سوم ساختمان اداری 1400/03/11 1400/03/13
مناقصه احداث فاز سوم ساختمان اداری 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه احداث فاز سوم ساختمان اداری 1400/02/28 1400/02/30
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان ها 1400/02/28 1400/02/30
صفحه 1 از 15