مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین قطعات مورد نیاز خط تولید 1395/03/06 1395/03/18
خرید ابزارآلات مورد نیاز 1395/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه خدمات تولید 185 کد از قطعات صنعتی 1395/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه خدمات تولید 185 کد از قطعات صنعتی 1395/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات فنی مورد نیاز 1395/01/29 رجوع به آگهی
خدمات تعمیر و نگهداری برق و تاسیسات 1394/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات - خدمات امور طبخ و توزیع غذا 1394/10/06 1394/10/07
خریداری چند قلم ماتریال 1394/08/09 1394/08/11
خریداری چند قلم از ابزار آلات 1394/06/09 1394/06/11
خریداری چند قلم ماتریال 1394/06/09 1394/06/11
صفحه 3 از 11