مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تولید جعبه و پالت های چوبی 1394/01/22 1394/02/15
واگذاری خدمات امور فضای سبز 1393/12/10 1393/12/11
واگذاری تولید قطعات 1393/12/04 1393/12/18
خرید دوربین 1393/11/25 1393/11/26
خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان 1393/09/15 1393/09/19
واگذاری ساخت جعبه های چوبی 1393/09/12 1393/09/21
واگذاری خدمات فنی تخصصی 1393/08/19 1393/08/22
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ترابری سبک و در اختیار خویش به پیمانکار واجد شرایط 1393/06/15 1393/06/22
واگذاری خدمات امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات - خدمات امور انتظامات 1393/06/03 1393/06/06
واگذاری خدمات در زمینه سوراخکاری عمیق با گاندریل و هونینگ با طول حداقل 1300 میلیمتر 1393/05/12 1393/05/15
صفحه 6 از 11