مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه استعلام بها جهت تامین لوازم خانگی 1395/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین اسکنر 1395/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین لوازم برقی تاسیساتی 1395/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین روغن منبع اشعه ایکس 1395/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین لوازم خانگی طبق لیست پیوست 1395/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین دوربین فیلم برداری طبق لیست پیوست 1395/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین برد Interface جهت تطبیق فرستنده های جدید با ریموت کنترل 1395/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین رک دستگاه 1395/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت شارژ enatel 1395/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت وایرلس کنترلر IR-CT 5520-K9 1395/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین پچ پنل 1395/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین لوازم برقی تاسیسات شامل 7 قلم کالا و تعداد 65 عدد کالا 1395/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین شارژ ENATEL 1395/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین برد Interface جهت تطبیق فرستنده های جدید با ریموت کنترل 1395/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین خازن 1395/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین میکروفن کنسول مراقبت سیستم سوییچینگ مارک Sitti 1395/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین مبدل E1 به 4W-E&M 1395/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین هندست کنسول مراقبت مرکز کنترل 1395/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین مبدل E1 به 4W-E&M 1395/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین شارژ ENATEL 1395/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19