مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی 1398/08/12 رجوع به آگهی
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه 1398/08/04 رجوع به آگهی
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه 1398/08/01 رجوع به آگهی
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه 1398/06/04 رجوع به آگهی
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه 1398/06/02 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ و توزیع ناهار و شامل کارکنان به تعداد 95 پرس روزانه 1398/05/30 رجوع به آگهی
مناقصات حجمی زمانی واگذاری امور خدماتی و عملیاتی انبارهای نفت و سوختگیری هواپیمایی 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت و سوختگیری - واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی... 1398/02/11 رجوع به آگهی
راهبری و کاربری خودروهای استیجاری (تاکسی سرویس) 1397/08/01 رجوع به آگهی
راهبری و کاربری خودروهای استیجاری (تاکسی سرویس) 1397/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12