مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث آشیانه دوقلو خودروهای آتش نشانی انبار نفت 1400/08/03 1400/08/08
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری ( تاکسی سرویس ) 1400/07/20 1400/07/28
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری -تاکسی سرویس 1400/07/20 1400/07/28
مناقصه احداث آشیانه دوقلو خودروهای آتش نشانی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان روزانه کارکنان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سایبان ها، سقف سوله ها، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی و سایبان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان روزانه کارکنان 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث آشیانه دوقلو خودروهای آتش نشانی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سایبان ها, سقف سوله ها, ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی و سایبان در انبار نفت 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه رنگ آمیزی سایبان ها، سقف سوله ها، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی و سایبان 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان روزانه کارکنان 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری -تاکسی سرویس 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری -تاکسی سرویس 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه گازکشی و اجرای سیستم گرمایش منازل سازمانی و مهمانسرا 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سایبان ها، سقف سوله ها، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی و سایبان 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سایبان ها، سقف سوله ها، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی و سایبان در انبار نفت 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه گازکشی و اجرای سیستم گرمایش منازل سازمانی و مهمانسرا 1400/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9