مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کفپوش های بیمارستان 1398/06/26 1398/07/03
خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت KVA600 برای بیمارستان 1398/06/02 1398/06/06
خرید خدمات مشاوره بازنگری مراحل اول و دوم بیمارستان 540 تختی روانی و خرید خدمات مشاوره مراحل اول و د... 1398/05/09 1398/05/12
خرید خدمات بازنگری طراحی بیمارستان 540 تختخوابی روانی 1398/05/08 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت kva 600 1398/04/29 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره پروژه بیمارستان 1398/02/31 1398/02/31
خرید خدمات مشاوره پروژه بیمارستان 1398/02/30 1398/02/31
واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات 1397/12/28 1398/01/06
خرید و نصب تجهیزات داخلی سالن امفی تئاتر 1397/05/28 1397/05/30
خرید و نصب تجهیزات داخلی سالن آمفی تئاتر بیمارستان 1397/04/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27