مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره پروژه بیمارستان 1398/02/31 1398/02/31
خرید خدمات مشاوره پروژه بیمارستان 1398/02/30 1398/02/31
واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات 1397/12/28 1398/01/06
خرید و نصب تجهیزات داخلی سالن امفی تئاتر 1397/05/28 1397/05/30
خرید و نصب تجهیزات داخلی سالن آمفی تئاتر بیمارستان 1397/04/24 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئاتر ( شامل سیستم های صوت، نور، تصویر و دکوراسیون ) 1397/04/20 1397/04/26
خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئاتر ( شامل سیستم های صوت، نور، تصویر و دکوراسیون ) 1397/04/19 1397/04/26
احداث هشت بلوک جدید خانه 1397/02/03 1397/02/03
خرید 14 دستگاه هواساز و یک دستگاه ایرواشر 1396/09/07 1396/09/09
اجرای عملیات تکمیلی اسکلت بتنی بیمارستان 1396/07/27 1396/08/03
صفحه 1 از 27