مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث هشت بلوک جدید خانه 1397/02/03 1397/02/03
خرید 14 دستگاه هواساز و یک دستگاه ایرواشر 1396/09/07 1396/09/09
اجرای عملیات تکمیلی اسکلت بتنی بیمارستان 1396/07/27 1396/08/03
خرید هفت دستگاه اسانسور 1396/06/08 1396/06/11
انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع 1396/05/21 رجوع به آگهی
خرید 9 دستگاه آسانسور 1396/05/10 1396/05/14
انتخاب پیمانکار جهت خدمات نصب و راه اندازی 1396/05/08 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه چیلر جذبی 1396/05/03 1396/05/07
انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع 1396/05/01 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به حسابرسی 1396/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 27