مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور انجام خدمات مرحله سوم (سازه) بیمارستان 540 تختخوابی 1389/09/09 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور خدمات مرحله سوم بیمارستان 64 تختخوابی 1389/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری طرح و اجرای سازه قوسی بتنی 1389/03/23 1389/04/07
واگذاری طرح و اجرای سازه قوسی بتنی 1389/03/17 1389/04/01
واگذاری طرح و اجرای سازه قوسی بتنی 1389/03/16 1389/03/31
شناسایی مهندسین مشاور 1388/08/06 1388/08/21
شناسایی مهندسین مشاور 1388/08/06 1388/08/21
شناسایی مهندسین مشاور 1388/08/06 1388/08/21
شناسایی مهندسین مشاور 1388/08/06 1388/08/21
صفحه 27 از 27