کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7384015
ویژه
مناقصه خرید و نصب شش دستگاه تابلو برق استان تهران 1402/09/08 1402/09/18
7301190
ویژه
مناقصه طراحی توسعه بومی و پشتیبانی سامانه dns استان تهران 1402/08/23 رجوع به آگهی
7008239
ویژه
مناقصه خرید ایجاد Virtual Space برای معرفی شرکت همراه اول با رویکرد تعالی کاربر استان تهران 1402/06/14 1402/06/20
6993488
ویژه
مناقصه خرید 2000 دستگاه چراغ دکل سولار استان تهران 1402/06/13 1402/06/18
6977820
ویژه
مناقصه خرید تجهیزات و خدمات سیستم اعلام و اطفاء حریق استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6968756
ویژه
مناقصه تأمین کنندگان تجهیزات شبکه و زیر ساخت تأمین انواع سرور، روتر، سوئیچ ومنابع ذخیره سازی استان تهران 1402/06/06 1402/06/12
6937520
ویژه
مناقصه شناسایی تأمین کنندگان تجهیزات شبکه و زیر ساخت تأمین انواع سرور، روتر، سوئیچ و منابع ذخیره سازی استان تهران 1402/05/31 1402/06/12
6913683
ویژه
مناقصه خرید 300 عدد هد ست استان تهران 1402/05/25 1402/06/04
6913680
ویژه
مناقصه 240 عدد صندلی نیلپر استان تهران 1402/05/25 1402/06/04
6905861
ویژه
مناقصه خرید 30 دستگاه لپ تاپ استان تهران 1402/05/23 1402/05/28
6901580
ویژه
مناقصه فراخوان تامین کنندگان تجهیزات زیرساخت استان تهران 1402/05/22 1402/06/12
6879205
ویژه
مناقصه خرید لپ تاپ استان تهران 1402/05/16 1402/05/23
6878681
ویژه
مناقصه خرید 200 دستگاه لپ تاپ استان تهران 1402/05/16 1402/05/23
6875404
ویژه
مناقصه خرید 500 عدد هدست استان تهران 1402/05/15 1402/05/16
6754515
ویژه
مناقصه خرید 25 دستگاه لپتاپ استان تهران 1402/04/13 1402/04/17
6680694
ویژه
مناقصه خرید 25 دستگاه لپ تاپ استان تهران 1402/03/28 1402/04/03
6680692
ویژه
مناقصه دفترچه یادداشت استان تهران 1402/03/28 1402/04/03
6632397
ویژه
مناقصه Manage Engine Password Manager Pro Enterprise استان تهران 1402/03/17 1402/03/20
6627210
ویژه
مناقصه طراحی - توسعه و پیاده سازی پلتفرم به عنوان سرویس استان تهران 1402/03/17 1402/03/31
6603798
ویژه
مناقصه فراخوان ایجاد virtual space برای معرفی شرکت همراه اول با رویکرد تعاملی کاربر استان تهران 1402/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48