مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات و خدمات طراحی/ باز طراحی مترو 1397/06/10 1397/06/14
۲۵۰ دستگاه دکل 1397/05/29 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه پگیج 40 تن و نصب و راه انداری یک دستگاه پکیچ 20 تن موجود در مرکز و... 1397/05/21 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و خدمات اجرائی پروژه تقویت و تعویض دکل 1397/05/17 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و خدمات طراحی ، اجراء و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر 1397/05/11 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و خدمات اجرائی پروژه تقویت و تعویض دکل 1397/05/07 رجوع به آگهی
خدمات تامین و اجرای انشعاب برق جدید در مرکز 1397/04/04 رجوع به آگهی
خرید 50 دستگاه دکل زیباسازی 1397/03/29 1397/04/05
در نظر دارد به منظور ساخت و تجهیز کامل غرفه های نمایشگاهی خود در سال جاری خصوصا نمایشگاه های تلکام و... 1397/03/27 1397/03/30
خرید دیماند و اجرای انشعاب برق در مرکز 1397/03/27 1397/04/03
صفحه 4 از 51