مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه 2 کلاسه 1398/06/12 1398/06/16
واگذاری تکمیل مدرسه و تکمیل سالن ورزشی و مقاوم سازی مدرسه و قسمتی از مجتمع آموزشی 1397/08/13 رجوع به آگهی
تکمیل آموزشگاه 1395/10/11 1395/10/15
احداث قسمتی از مدرسه 12 ـ تکمیل سالن ورزشی 1395/08/03 1395/08/08
واگذاری تکمیل باشگاه فرهنگیان 1394/06/19 1394/06/19
واگذاری تکمیل باشگاه فرهنگیان 1394/06/19 1394/06/19
تکمیل مدرسه 1393/08/10 1393/08/08
تکمیل مدرسه 1393/08/07 1393/08/08
تکمیل مدرسه 16 کلاسه 1393/08/07 1393/08/08
تکمیل مدرسه هشت کلاسه 1393/08/07 1393/08/08
صفحه 1 از 4